• cc sava heu jusque tu ta pelle koman moi set kevin et toi ?

  • cc sava heu an fette tes qui an fette moi set kevin et toi tu ta pelle kan man ?